Architektura zorientowana na usługi (SOA)
Architektura zorientowana na usługi (SOA – Service Oriented Architecture) jest metodyką projektowania mającą na celu zwiększenie stopnia ponownego użycia neutralnych wobec aplikacji usług, a przez to zwiększenie elastyczności, zdolności adaptacji i w rezultacie ogólnej efektywności technologii informatycznej. Sama koncepcja nie jest nowa, a właściwie to znana jest od dziesięcioleci, jednak dopiero powstanie standardowych platform integracyjnych pozwoliło na szersze stosowanie tego podejścia. Mimo swoich niewątpliwych zalet oraz zaawansowania technologii wspierającej, nie jest to metodyka którą należy stosować w każdej sytuacji. Co więcej, jej stosowanie bynajmniej nie jest proste czy szczególnie tanie. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat efektywnego stosowania SOA oraz technologii z nią związaną.

SOA pozwala organizacjom na lepsze dostosowywanie rozwiązań IT do prowadzonej przez nie działalności. Ogólnie mówiąc, możliwe jest to przez szybkie i efektywne kosztowo dostosowywanie aplikacji i usług IT do nowych i zmieniających się wymagań biznesowych.

Architektura zorientowana na usługi dostarcza danych niezbędnych do funkcjonowania procesów biznesowych w formie zintegrowanej usługi. Szkolenie wykracza po za granice technologii, w celu przedstawienia kluczowych aspektów SOA: jak budować aplikacje dostarczające i korzystające z usług, jak sensownie łączyć usługi dostarczając wysokopoziomowych rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz jak zorganizować wytwarzanie samodzielnych i neutralnych usług. Dodatkowo, szkolenie ma na celu przedstawienie sposobów skutecznego wprowadzania technik i technologi SOA w aplikacjach i organizacji.

Cele szkolenia:
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia:

znają podstawowe pojęcia związane z architekturą zorientowaną na usługi (SOA) i aplikacji opartych na architekturze SOA,
rozumieją jak SOA odnosi się do aspektów technicznych, aplikacji, integracji oraz procesów biznesowych i architektury przedsiębiorstwa,
potrafią wyjaśnić techniczne i biznesowe korzyści stosowania SOA,
znają ryzyko związane ze stosowaniem SOA,
rozumieją podstawowe koncepcje podejścia SOA oraz nieporozumienia z nim związane,
potrafią opisać SOA oraz wyjaśnić w jaki sposób to podejście odnosi się do innych współczesnych stylów architektury oprogramowania,
potrafią wyjaśnić zasady i cechy usług w ramach SOA oraz określić różne rodzaje usług,
znają metodyki analizy i projektowania zorientowanego na usługi,
rozumieją jak implementować infrastrukturę SOA z wykorzystaniem wiodących technologii oraz jak budować usługi,
potrafią opisywać usługi Web, oraz wyjaśniać w jaki sposób wspierają realizację rozwiązań SOA,
potrafią analizować i oceniać usługi biznesowe organizacji,
potrafią określić wyzwania i zagrożenia zarówno techniczne ja k i organizacyjne związane z implementacją bazujących na SOA systemów,
potrafią analizować rozwiązanie bazujące na SOA pod względem niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa w całym przedsiębiorstwie,
znają współczesne zasady projektowania architektury zorientowanej na usługi,
potrafią zarządzać rozwiązaniem SOA.
Certyfikat po szkoleniu:
Każdy z uczestników warsztatów szkoleniowych otrzyma certyfikat zaświadczający o udziale i ukończeniu szkolenia.

Grupa docelowa:
Analitycy biznesowi
Architekci systemów
Programiści
Menedżerowie projektów
Dyrektorzy/kierownicy działów IT
Forma zajęć:
Wykład
Warsztaty
Czas trwania:
14 godzin (2 dni)
Program szkolenia:
Przegląd SOA
Definicja architektury zorientowanej na usługi (SOA)
SOA w kontekście zwinnych metodyk rozwoju oprogramowania
Problemy z integracją systemów wewnętrznych i zewnętrznych
Procesy biznesowe jako usługi
Projektowanie oprogramowania zorientowanego na usługi
Koncepcje technologii SOA
Projekt i architektura SOA
Realizacja projektów i metodyki SOA
Analiza i modelowania ukierunkowane na SOA
Usługi Web
Usługi Java
Podstawy zarządzania SOA
Bezpieczeństwo SOA
Zapewnienie jakości i testowanie w architekturze zorientowanej na usługi
SOA a Cloud Computing
Definiowanie usług
Granulacja usług
Granulacja na poziomie usług biznesowych
Drobnoziarnista granulacja usług na poziomie operacji
Użytkownicy
Zastosowania
Usługi przepływu pracy (Workflow services)
Usługi biznesowe
Usługi składowe i pomocnicze
Zasoby przedsiębiorstwa
Integracja
Potrzeba architektury
Usługi
Połączenia
Pośrednictwo
Normy, technologi i najlepsze praktyki
SOA – projekt, model i wdrożenie w przedsiębiorstwie
Od wymagań biznesowych do projektu SOA
Stosowanie metodyk, technologii i standardów SOA
Tworzenie elastycznych rozwiązań biznesowych z wykorzystaniem SOA
Ramy modelowania zorientowanego na usługi
Usługi jako wyrażenie misji, potrzeb oraz celów organizacji
SOA i zarządzanie projektem
Tworzenie architektury usług
Wymagania biznesowe w SOA raz jeszcze
Problem dostosowywania rozwiązana SOA do przedsiębiorstwa
Implementowanie aplikacji wykorzystujących SOA
Style i zakresy stosowania
Integracja wewnątrz przedsiębiorstwa
Współpraca między organizacjami
SOA i Web Services
Interfejs zorientowany na usługi (SOI)
Web Services to nie wszystko
Powiązanie pomiędzy usługami internetowymi a SOA
Przegląd usług internetowych (Web Services)
Pojęcia WSDL i SOAP
UDDI oraz odkrywanie i rejestry usług
Usługi internetowe wspierające SOA
Zagadnienia zaawansowane
Integracja semantyczna
Zarządzanie procesami biznesowymi
Wykorzystanie MDA
Modelowanie koncepcji i pojęć SOA
Generowanie implementacji SOA
Podstawy komponentów i architektury zorientowanej na usługi
Kluczowe komponenty SOA
Usługa
Usługi katalogowe
Komunikat
Wykrywanie dynamiczne
Skalowalność usług
Usługi synchroniczne i asynchroniczne
Usługi elementarne
Usługi danych
Usługi złożone (biznesowe)
Usługi konwersacyjne i przepływu pracy (workflow)
Usługi publikowania i subskrybcji
Usługi pośredników (service brokers)
Obsługa wyjątków i usług kompensacyjnych
Bezpieczeństwo usług
Rozszerzalność i przechwytywanie
Interoperacyjność
Wymagania dla wdrożenia SOA
Projektowanie i struktura architektury usług
Modelowanie i implementacja usług
Ustalanie struktury
Tworzenie nowych usług
Opisywanie interfejsu usługi
Tworzenie usług na podstawie opisu
Komponenty zorientowane na usługi
Model Driven Architecture (MDA)
Rzeczywiste korzyści ze stosowania MDA w odniesieniu do SOA
Usługi zewnętrzne
Uruchamianie rozwiązania SOA
Wdrożenie SOA – procesy i projekty
Przykładowy plan wdrożenia SOA w organizacji
Działana związane z integracją i konsolidacją SOA
Rozszerzenie pojęcia usług
Języki wysokiego poziomu BPEL
Specyfikacja WS-CDL i WS-Coordination
Wspieranie instrumentacji drobnoziarnistych usług i ich przekształcenie w usługi biznesowe
Przepływy pracy i procesy biznesowe
Interakcje z choreografią
Architektura zorientowana na usługi i Event Driven Architecture
Strategie integracji SOA
Implementowanie usług
Bazujące na komponentach koncepcje tworzenia architektury
Warstwy dystrybucji
Warstwy funkcjonalne
Ziarnistość interfejsu
Modularyzacja
Typowe wzorce SOA
Synchroniczność
Implementowanie usług
Obsługa wyjątków i usługi kompensacyjne
Zagadnienia bezpieczeństwa
Zakończenie
Firma:
Better Poland Sp. z o.o.
Imię Nazwisko:
---
Email:
biuro@betterpoland.pl
Kategoria:
Szkolenia informatyczne
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Województwo:
Mazowieckie
Szkolenie od:
2014/04/28
Szkolenie do:
2014/04/29
Zakończenie naboru:
2014/04/14
Koszty szkolenia:
2500 PLN
Data ważności:
2014/05/02 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
1759


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2019 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone