Przygotowanie do wdrożenia RODO - Kraków
Zapraszamy na specjalne i wyjątkowe warsztaty szkoleniowe poświęcone praktycznym aspektom przygotowania do wdrożenia i stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), którego przepisy zaczną obowiązywać w Polsce oraz pozostałych państwach członkowskich UE od 25 maja 2018 r.

Pozostał niespełna rok przygotowań do stosowania RODO, w tym do przygotowania się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Przygotowywać się powinni zarówno Administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające (procesorzy), jak również osoby pełniące funkcje ABI.

Równolegle ABI oraz inne osoby odpowiedzialne za ochronę danych powinny brać czynny udział w przygotowaniu swojego podmiotu do wykonywania obowiązków wynikających z RODO, w tym w szczególności dotyczących zabezpieczania danych osobowych.

Na szkoleniu omówimy krok po kroku jak właściwie i skutecznie przygotować się do wdrożenia stosowania obowiązków RODO. Omówimy podejście do wykonywania kluczowych obowiązków RODO, w tym realizacji nowych obowiązków zabezpieczenia danych osobowych oraz nadzoru nad ich wykonywaniem przez inspektora ochrony danych, biorąc pod uwagę realizację wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29, które zostały opublikowane w grudniu 2016 r. Zajmiemy się także omówieniem oraz potrzebą stworzenia i zakresem nowej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych.

W trakcie szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na pytania dotyczące obecnych możliwości przygotowywania się do wdrożenia RODO.

Warsztaty szkoleniowe dedykowane są dla wszystkich osób, które w danej organizacji będą uczestniczyć w przygotowaniu jej do wdrożenia RODO, w tym w szczególności ABI, zastępców ABI, innych osób wyznaczonych do wykonywania nadzoru nad przetwarzaniem danych, jak również przedstawicieli działów prawnych, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania systemami informatycznymi.

Program szkolenia został bardzo starannie przygotowany przez Zespół Ekspertów ENSI pod przewodnictwem p. Macieja Byczkowskiego – Prezesa Zarządu ENSI, który od ponad 20 lat zajmuje się szczegółowo problemem przetwarzania danych osobowych, w różnych organizacjach m.in. pełniąc funkcję ABI, udzielając konsultacji, wykonując audyty ochrony danych osobowych oraz opracowując zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Pan Maciej Byczkowski jako reprezentant Stowarzyszenia ABI brał czynny udział w konsultacjach, organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013–2015), przygotowujących polskie stanowisko do projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bardzo praktyczną wiedzę:

Jak będzie wyglądał nowy system prawny dotyczących ochrony danych osobowych w UE

Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w RODO w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Polsce

Jakie obowiązki ochrony danych osobowych będą kontynuowane, a jakie ulegną modyfikacji po rozpoczęciu stosowania RODO

Jakie nowe sankcje karne i finansowe wprowadza RODO

Jak zmieni się zakres obowiązków zabezpieczenia danych osobowych w RODO

Jaki zakres będzie miała nowa dokumentacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych ?

Jaki status oraz zadania będzie posiadał inspektor ochrony danych – następca ABI

Jak przygotować efektywny plan wdrożenia RODO w swojej organizacji

Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych ENSI to niepowtarzalna i wyjątkowa okazja czerpania wiedzy bezpośrednio od najlepszych ekspertów.AGENDA
1. Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE
a) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
b) Nowa ustawa uzupełniająca RODO w Polsce
c) Wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29
d) Akty delegowane i akty wykonawcze Komisji Europejskiej
2. Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych w RODO
a) Zakres obowiązków w RODO.
b) Wykaz najważniejszych zmian w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych.
c) Kontynuacja wykonywania dotychczasowych obowiązków oraz ich modyfikacje.
d) Sankcje karne i finansowe za naruszenie przepisów RODO
3. Nowe wymogi dotyczące zabezpieczania danych osobowych w RODO
a) Ocena ryzyka w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dotyczących realizacji obowiązków RODO, w tym zabezpieczenia danych
b) Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania
c) Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
d) Ocena skutków dla ochrony danych
e) Uprzednie konsultacje z organem nadzoru
f) Zakres obowiązków dokumentacyjnych w RODO
g) Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania oraz mechanizmów certyfikacji
4. Nowa funkcja inspektora ochrony danych (następca ABI)
a) Obowiązki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych – jakie podmioty mają obowiązek wyznaczenia inspektora?
b) Status inspektora ochrony danych
c) Zadania inspektora ochrony danych
5. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO
a) Jak przygotować się do wdrożenia RODO?
b) Działania, które można rozpocząć już teraz
c) Działania, które można rozpocząć dopiero po 25 maja 2018 r.
Pytania i dyskusja

Centrum Szkoleń ABI jedyna taka oferta stworzona na miarę czasów


Szkolenie w Krakowie organizuje przedstawiciel firmy ENSI – firma ARIES

Miejsce warsztatów: ul. Francesco Nullo 42/U7

Koszt uczestnictwa
Zgłoszenie dokonane do dnia 1-11-2017 – 500 zł netto (osoba)
Zgłoszenie dokonane od dnia 2-11-2017 – 750 zł netto (osoba)
Firma:
European Network Security Institute Sp. z o.o. (ENSI)
Imię Nazwisko:
biuro@aries-it.pl
Email:
biuro@aries-it.pl
Kategoria:
Szkolenia biznesowe
Miejsce szkolenia:
Kraków
Województwo:
Małopolskie
Szkolenie od:
2017/11/13
Szkolenie do:
2017/11/13
Koszty szkolenia:
500 PLN
Data ważności:
2018/04/23 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
426


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2019 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone