Szkolenie z zakresu ochrony środowiska, sprawozdawczość, kobize, ewidencja odpadów
Cel szkolenia

Zaznajomienie uczestników szkolenia z wiedzą w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska oraz z ustawami powiązanymi. Przedstawienie najnowszych zmian w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony środowiska (ustawa POŚ oraz ustawa o gospodarce odpadami).

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm produkcyjnych i usługowych, dla pracowników laboratoriów badawczych i kontrolnych, dla instytucji sprawujących nadzór nad ochroną środowiska oraz dla jednostek sektora publicznego w wydziałach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, a także dla wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska.
W programie szkolenia:
- omówienie zmian dotyczących pozwoleń zintegrowanych,
- nowelizacja ustawy dotyczącej gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- przedstawienie ostatnich zmian ustawy Prawa Ochrony Środowiska,
- charakterystyka zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- nowe podejście do dokumentowania gospodarki odpadami (nowe karty przekazania odpadów, nowe wzory ewidencji odpadów, zmiana formy sprawozdawczości, nowe wymagania dla selektywnego zbierania),
- omówienie zmian związanych z zasadą bliskości,
- zasady sporządzania obowiązkowego raportu dla KOBIZE,
- Zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne,
- warsztaty praktyczne: Odpady - prowadzenie ewidencji, kart przekazania oraz sprawozdawczość: (zasady sporządzania nowych dokumentów potwierdzania wykonania odzysku i recyklingu, przygotowanie nowych ewidencji odpadów, forma prowadzenia nowych kart przekazania odpadów, przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach).

Termin szkolenia: 20-21 lipca 2015 r.
Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
Cena szkolenia: 855 zł netto = 1051,65 zł brutto
Czas trwania: 2 dni (14 h)
Podana cena zawiera: certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek. Podana cena szkolenia nie zawiera noclegu, kosztów dojazdu oraz obiadu.

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych, po przedłożeniu oświadczenia, występuje zwolnienie z podatku VAT.
Assurance Service For Management Systems Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
tel./fax. 12 296 52 86
biuro@asms.com.pl
www.asms.com.pl
NIP: 679-30-77-962 Numer KRS: 0000403114
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. 51 1240 1574 1111 0010 4353 5636
Wysokość Kapitału 20 000 PLN
Firma:
Assurance Service For Management Systems Sp. z o.o.
Imię Nazwisko:
ASMS
Email:
biuro@asms.com.pl
Kategoria:
Szkolenia biznesowe
Miejsce szkolenia:
Kraków
Województwo:
Małopolskie
Szkolenie od:
2015/07/20
Szkolenie do:
2015/07/21
Zakończenie naboru:
2015/07/17
Koszty szkolenia:
1051 PLN
Data ważności:
2015/02/05 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
722


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2019 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone