„Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce”
Exante TC zaprasza do udziału w:
Konferencji Szkoleniowej „Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce”

23-24.04.2016 – Warszawa, 2 DNI (16h)

W trakcie szkolenia będą omawiane kwestie natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej pisania tekstów naukowych. Szkolenie pozwoli na udoskonalenie warsztatu pisarskiego. Uczestnicy pozyskają wiedzę na temat reguł publikowania tekstów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografiach.

Konferencja składa się z dwóch części (teoretycznej i warsztatowej).

ADRESACI KONFERENCJI: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, osoby zainteresowane publikowaniem tekstów naukowych.

CENA: 850 zł brutto, 2 dni (16 godzin)

Opłata konferencyjna uwzględnia: uczestnictwo w konferencji i warsztacie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad (x 2), certyfikat uczestnictwa (na życzenie), opiekę powarsztatową (do miesiąca od wydarzenia)

Szkolenie tworzy 7 sesji tematycznych. Szczegółowy program dostępny jest na stronie wydarzenia w zakładce „Program i zakres tematyczny”: exante.com.pl/konferencje-warszawa/


PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ:

DZIEŃ 1: 9.00-17.00

8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.15 Otwarcie konferencji

9.15-10.30
SESJA 1. Kilka uwag o publikacjach naukowych
Kryteria i funkcje tekstów naukowych (wymagania merytoryczne i formalne)
Kanony i techniki pisarstwa naukowego
Typologia tekstów naukowych

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-13.00
SESJA 2. Publikowanie w czasopismach krajowych i zagranicznych
Czasopisma krajowe i zagraniczne – kilka uwag o periodykach
Warunki publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych (wymagania techniczne, redakcyjne, merytoryczne)
Strategie publikowania w czasopismach krajowych i międzynarodowych
Wykaz czasopism krajowych i zagranicznych i ich ranking a jakość publikacji i cytowań (lista czasopism MNiSW: część A, B, C wykazu i lista Filadelfijska)
Analiza kryteriów formalnych składania tekstu do publikacji w redakcjach krajowych i zagranicznych (ocena wstępny szansy na publikację)
Miejsce artykułów publikowanych w czasopismach w dorobku naukowym
Case study – analiz przypadku zgłaszania artykułu do czasopisma krajowego i zagranicznego

13.00-13.30 Obiad

13.30 – 14.45
SESJA 3. Publikowanie w monografiach
Definicja monografii naukowej
Typologia monografii
Aktualna punktacja monografii (uwzględnia zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 października 2016)
Udział w monografiach: uwarunkowania techniczne, formalne, merytoryczne i prawne
Miejsce monografii w dorobku naukowym
Case study – analiza przypadku zgłaszania udziału w monografii naukowej

14.45-15.00 Przerwa kawowa

15.00-16.45
SESJA 4. Recenzja publikacji naukowych
Recenzja w czasopismach krajowych i zagranicznych (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Recenzja monografii (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Formułowanie odpowiedzi na recenzję
Case study – analiza przypadku

16.45-17.00 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji szkoleniowej

DZIEŃ II: 9.00-17.00

9.00-11.45
SESJA 5. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część I
Wybór i sformułowanie tematu artykułu oraz typu publikacji (źródłowa, przeglądowa, polemiczna)
Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Redakcja abstraktu w języku polskim i obcym
Przygotowanie planu artykułu
Redakcja wstępu, celu pracy, charakterystyka przeprowadzonych badań, prezentacja i dyskusja wyników, podsumowanie i wnioski (w tym reguły wnioskowania i postulaty), bibliografia
Przypisy i elementy graficzne
Plagiat, autoplagiat, prawo autorskie, własność intelektualna
Case study – analiza przypadku

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.45
SESJA 6. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część II
Pisanie stylem naukowym – użyteczne sformułowania:
przy definiowaniu,
formułowaniu założeń badawczych,
porządkowaniu wypowiedzi (logika wywodu),
wprowadzenia do cytowania,
wprowadzenia do elementów graficznych,
wykorzystywane w analizie danych,
podsumowujące,
synonimy w praktyce
Typowe błędy popełniane w trakcie pisania artykułu
Techniki usprawniające prace nad tekstem
Case analysis – analiza przypadku

13.45-14.15 Obiad
14.15 – 17.00
SESJA 7. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę
(15.30-15.45 Przerwa kawowa)

16.45-17.00 Podsumowanie drugiego dnia szkolenia i zamknięcie konferencji
Firma:
Exante Training & Consulting dr Klaudia Pujer
Imię Nazwisko:
dr Klaudia Pujer
Email:
szkolenia@exante.com.pl
Kategoria:
Studia i edukacja
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Województwo:
Mazowieckie
Szkolenie od:
2016/04/23
Szkolenie do:
2016/04/24
Zakończenie naboru:
2016/03/23
Koszty szkolenia:
850 PLN
Data ważności:
2016/09/12 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
1075


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2019 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone