Szkolenie dla Doktorantów „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne.”
Konferencja szkoleniowa dla Doktorantów „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne.”

1 dzień, od 9.00 do 18.00

ADRESACI KONFERENCJI: Na konferencję zapraszamy przede wszystkim doktorantów, ale także osoby noszące się z zamiarem podjęcia studiów doktoranckich i próby przygotowania pracy doktorskiej, a w konsekwencji uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauk.

Terminy:
26.03.2016 - Kraków
16.04.2016 – Wrocław
14.05.2016 - Poznań

Program
PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ:
08.00-09.00 Rejestracja uczestników
09.00-09.15 Otwarcie obrad
9.15-10.00
SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich i rozprawie doktorskiej
Aspekty prawne ubiegania się o stopień naukowy doktora i rozprawy doktorskiej
Czy doktorat jest dla mnie?
Fazy doktoryzowania się
Organizacja czasu redakcji pracy doktorskiej
Korzyści i koszty doktoryzowania się – rozrachunek „in plus” i „in minus”
10.00-11.00
SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej
Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora
Przygotowanie planu pracy doktorskiej (konspekt, spis treści)
Wstęp i zakończenie (struktura, zasady przygotowania)
Case study – analiza przypadku
11.00-11.20 - Przerwa kawowa
11.20-13.00
SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej
Zestawienie bibliograficzne i jego selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady wykluczania treści zbędnych)
Opracowanie materiału źródłowego
Częste błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej
Triki usprawniające redakcję dysertacji doktorskiej
Case analysis – analiza przypadku
13.00-13.30 – Obiad
13.30-15.00
SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej
Wybór metod, technik, narzędzi badawczych
Problem badawczy – konceptualizacja i struktura
Hipoteza i teza w rozprawie doktorskiej
Materiał pierwotny i wtórny – reguły analizy i opracowania
Ograniczenia badań własnych i sposoby ich redukcji/eliminowania
Prezentacja wyników badań własnych
Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników
Zasady wnioskowania na podstawie pozyskanych danych (dedukcja, indukcja)
Case study – analiza przypadku
15.00-15.15 - Przerwa kawowa
15.15-16.00
SESJA 5. Aspekty formalne pracy nad rozprawą doktorską
Autoreferat (struktura i zawartość merytoryczna)
Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)
Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne, wskazówki)
Case analysis – analiza przypadku
16.00-17.45
SESJA 6. Warsztat praktyczny – trening kreatywny – utrwalenie pozyskanej wiedzy
Zakres treningu: odpowiada zagadnieniom sesji 1-5, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania części empirycznej rozprawy doktorskiej
Metody treningu: mind map, praca indywidualna i w grupach, burza mózgów, metafory, skojarzenia
17.45-18.00 - Zamknięcie konferencji

Strona internetowa wydarzenia:
exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

Koordynator konferencji:
dr Klaudia Pujer
tel. kom. [+48] 606 168 165
e-mail: konferencje@exante.com.pl
Firma:
Exante Training & Consulting dr Klaudia Pujer
Imię Nazwisko:
dr Klaudia Pujer
Email:
knferencje@exante.com.pl
Kategoria:
Studia i edukacja
Miejsce szkolenia:
Kraków
Województwo:
Małopolskie
Szkolenie od:
2016/03/26
Szkolenie do:
2016/03/26
Zakończenie naboru:
2016/03/15
Koszty szkolenia:
440 PLN
Data ważności:
2016/09/12 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
890


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2019 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone