Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 pewny termin!
Zapraszamy na najbliższe szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 oraz technik audytowania, które odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2017 r. w Krakowie. Celem kursu jest przedstawienie wymagań ISO 9001:2015 oraz zdobycie przez uczestników umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych SZJ wg ISO 9001. Podczas kursu uczestnicy poznają szczegółową interpretację wymagań znowelizowanej normy wraz z wskazówkami, które pomogą w dostosowaniu obowiązującego systemu zarządzania do nowych wymagań. W trakcie szkolenia kursanci poznają zasady przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001:2015. Nasz ekspert udziela uczestnikom cennych wskazówek, które mogą zostać wykorzystane w samodzielnej pracy auditora wewnętrznego.

Zalety naszego szkolenia - Kompleksowość szkolenia. Kurs pozwala na zapoznanie z wymaganiami nowo wprowadzonej normy ISO 9001:2015, zarządzaniem procesowym w organizacji, zarządzaniem ryzykiem w organizacji. W trzeci dzień szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące auditowania według wytycznych normy ISO 19011. - Kadra trenerska. Nasi trenerzy to doświadczeni praktycy w zakresie systemów zarządzania, dlatego mogą oni przekazywać cenne wskazówki poparte swoją wieloletnią praca zawodową w tym zakresie. Posiadają oni międzynarodowe uprawnienia poparte licznymi certyfikatami (CIA). - Zajęcia w małych grupach. Nasze szkolenia organizowane są w kameralnych grupach, co ułatwia wydajną pracę uczestników i możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

Program:
I DZIEŃ (7 h) 1. Wprowadzenie do zarządzania jakością, zasady zarządzania jakością, seria norm ISO 9000. 2. Podejście procesowe – zarządzanie procesami w organizacji. 3. Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji. 4. Sposób prezentacji wymagań ISO 9001:2015 (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu normy). 5. Zakres normy ISO 9001:2015 oraz istotne terminy i definicje. 6. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 1 – Kontekst w jakim funkcjonuje organizacja • Zrozumienie organizacji oraz jej kontekstu, • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, • Określenie zakresu SZJ, • Procesy SZJ. 7. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 2 – Wiodąca rola kierownictwa • Wiodąca rola i zobowiązanie kierownictwa, • Polityka jakości, • Role, odpowiedzialność i uprawnienia.

II DZIEŃ (7 h) 1. Wymagania ISO 9001:2015 cz.3 – Planowanie • Działania w odpowiedzi na ryzyka i możliwości, • Cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia, • Planowanie zmian. 2. Wymagania ISO 9001:2015 cz.4 - Działania wspierające • Zasoby, • Kompetencje, • Świadomość, • Komunikacja, • Udokumentowana informacja. 3. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 5 – Działania operacyjne • Planowanie i nadzór operacyjny, • Wymagania odnośnie produktów i usług, • Projektowanie produktów i usług, • Nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami, • Dostarczenie (realizacja) produktów i usług, • Zwolnienie produktów i usług, • Nadzór nad niezgodnymi rezultatami. 4. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 6 – Ocena działań • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, • Audyt wewnętrzny, • Przegląd zarządzania. 5. Wymagania ISO 9001:2015 cz. 7 – Doskonalenie • Niezgodności i działania korygujące, • Ciągłe doskonalenie.

III DZIEŃ (7 h) 1. Audit wewnętrzny systemów zarządzania. Wytyczne ISO 19011:2011 1.1. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i zasady auditownia. 1.2. Zarządzanie programem auditów • Ustalanie celów programu auditów, • Ustalanie programu auditów, • Wdrażanie programu auditów, • Monitorowanie programu auditów, • Przeglądy i doskonalenie programu auditów. 1.3. Przeprowadzenie auditu • Inicjowanie auditu, • Przygotowanie działań auditowych, • Przeprowadzenie działań auditowych, • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu, • Zakończenie auditu, • Przeprowadzenie działań poauditowych. 1.4. Kompetencje i ocena auditorów • Określenie kompetencji personelu auditujacego w celu spełnienia potrzeb programu auditów, • Ustalenie kryteriów oceny, • Wybór odpowiedniej metody oceny, • Przeprowadzenie oceny,
Firma:
Centrum Zarządzania Jakością Infox SP. z o.o.
Imię Nazwisko:
Infox
Email:
sekretariat@czj-infox.pl
Kategoria:
Pozostałe szkolenia i kursy
Miejsce szkolenia:
Kraków
Województwo:
Małopolskie
Szkolenie od:
2017/04/24
Szkolenie do:
2017/04/26
Koszty szkolenia:
400 PLN
Data ważności:
2017/05/11 - Oferta nieaktualna
Wyświetleń:
609


Regulamin | Kontakt | Współpraca | Partnerzy | Mapa serwisu | RSS | Polityka prywatności

Dodaj szkolenie | Szukaj szkolenia | Szkolenia biznesowe | Szkolenia informatyczne | Kursy językowe | Studia i edukacja | Pozostałe szkolenia i kursy |© 2008 - 2019 Kursy4U.pl - wszelkie prawa zastrzeżone